Trendy w Polsce i na świecie

28-10-2020

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie stale wzrasta. W latach 1990 - 2017 zapotrzebowanie wzrosło o 217%. Zwiększenie świadomości na temat ochrony klimatu spowodowało tylko 23% wzrost elektrowni węglowych lub gazowych. Społeczeństwo przekonuje się coraz bardziej do odnawialnych źródeł energii i właśnie z nich czerpie energię elektryczną. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018” łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosiła 300MW, co stanowi 3,5% udziału odnawialnych źródeł energii w rynku. Ten sam raport na rok 2019 przewidywał, że Polska znajdzie się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem zamontowanych instalacji fotowoltaicznych. Według prognoz ogólna moc fotowoltaiki w Polsce w 2020 roku ma wynieść 1,2 - 1,5GW